ATELIER XIII


ATELIER XIII shows

ATELIER XIII vznikol začiatkom roka 2015 a je výstavným priestorom, ktorý sídli na Panskej 13 v Bratislave, na mieste bývalej galérie Enter. Vedie ho grafik a maliar Juraj Ličko, ktorý ATELIER XIII orientuje primárne na prezentáciu mladých a už etablovaných predstaviteľov slovenskej maliarskej scény. Okrem vystavovania malieb priestor slúži na spoločenské komunitné aktivity. Poslaním ATELIERu XIII je spájanie, prezentovanie umelcov.

ATELIER XIII was established in the beginning of 2015 and is an exhibition space located at Panská 13 in Bratislava, based on the site of the former Gallery Enter. The Gallery is led by the graphic designer and painter Juraj Ličko, that is primarily oriented towards the presentation of young and already established representatives of the Slovak painting scene. Beside to exhibiting paintings, the space serves for community social activities. The scope of ATELIER XIII is to connect and present contemporary artists.Current track

Title

Artist